Landsbyrådet

I 2005 gennemførte vi et projekt, som vi kaldte ”Nyt liv på Nordpolen”. Med hjælp fra Ålborg Uni­ver­­si­tetscenter fik vi analyseret vores bysamfund og situation med henblik på at få afklaret, hvilke aktivi­teter vi skulle satse på for at overleve som et levende landsbysamfund. 
Det satte en række kon­krete aktiviteter i gang og resulterede blandt andet i, at de 2 landsbysamfund Herskind og Skiv­holme slog sig sammen og etablerede ”Landsbyrådet for Herskind-Skivholme”.
Dette råd har nu eksiste­ret siden 2007 og arbejder løbende med flere konkrete aktiviteter til gavn for fællesskabet.
Du kan skrive til Landsbyrådet via formularen i højre side.
 
D. 22. februar kl. 19.00 på Herskindskolen er der årsmøde, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Alle borgere over 18 år i Skivholme sogn er valgbare.
 

Bestyrelsesmedlemmer:

 
Mette Rask Bro Bøgh
Jesper Rabes Laursen
Per Clauson-Kaas
 
 
 
 
 
 
:
CAPTCHA Image